Normes de Comportament

Correu Imprimir PDF
Normes
 

L'organització amb l’objectiu de tenir una competició basada en el joc net i  l’esportivitat, imposarà dures sancions a tots aquells jugadors, equips  o acompanyants d’aquests que alterin el bon funcionament de la mateixa i fins i tot és reserva el dret d’expulsar-los  del torneig. Els acompanyants dels equips no poden entrar al terreny de joc i el seu comportament és responsabilitat de l'equip que acompanyen.

ES PODRÁ SANCIONAR A UN JUGADOR O EQUIP PARTICIPANT AMB L’EXPULSIÓ DEFINITIVA SI ES VEUEN IMPLICATS EN ACTES VIOLENTS, BARALLES O QUALSEVOL ALTRE TIPUS D’AGRESSIÓ. TOT SENSE DRET A RECLAMACIÓ

En cap cas es consideraran vàlids arguments que intentin justificar agressions comeses per jugadors i/o equips, encara que hi hagi provocació

La resposta  d’una agressió mitjançant una altre agressió serà igualment sancionada.

Aquell jugador que es dirigeixi al àrbitre o a un contrari amb expressions ofensives o de menyspreament abans, durant o després d’un partit serà sancionat. Així mateix provocar la animositat del públic o l’equip contrari serà motiu de sanció.  El Personal de Camp queda plenament facultat per reflexar  comportaments d’aquest tipus en els informes remesos a la organització.Aquests informes permetran al Comitè organitzador actuar d’ofici i sancionar en conseqüència. Els equips o jugadors que incompleixin reiteradament i siguin reincidents seran expulsats de la competició sense dret a reclamació.

 

Estadístiques Jugadors


Estadístiques LLigues

LLoguer de pistes

2 PISTES OUTDOOR
11 PISTES INDOOR 

Persones conectades

Tenim 286 convidats connectat